Om Direct Marketing
Om Data Management
 

Velkommen til eksperterne i respons og datakvalitet!

 

DM Partner A/S er Danmarks eneste konsulenthus med speciale i DM Media og Data Management. Vi har mange års erfaring med emnegenerering, optimering af responsmarkedsføring, kvalitetssikring af kundedatabaser og Master Data Management-projekter.

 

Vores forretning er baseret på langvarige kunderelationer og høj kvalitet i opgaveløsningen. Kunderne skal findes blandt landets bedste og mest krævende brugere af data og direct marketing inden for bl.a. automobil, energi, forlag, finans, fundraising, politiske partier, rejsebureauer, reklame- og mediebureauer, postordre og telekommunikation.